Guld ... DKK
Sølv ... DKK
phone cart
0

Hvilken investering er den rette for dig?

Når du har truffet beslutningen om at investere i ædelmetaller, er næste skridt at indsnævre din beslutning til en specifik metal.

Tre af de mest handlede varer, som professionelle investorer ser på, er guld, sølv og platin. 

Deres tiltrækningskraft skyldes sandsynligvis vores fortrolighed med disse ædelmetaller. De er de mest almindeligt valgte metaller til 

smykker og anvendes ofte til at præge investeringsmønter af høj kvalitet.

Såkaldte ‘guld-entusiaster’ (dvs. folk, der regelmæssigt investerer i guld) kan lide at sprede deres risiko ved også at investere i sølv og platin. Men for nybegyndere inden for ædelmetal-investering rejser spørgsmålet sig ofte om forskellen

 mellem guld, sølv og platin, når man skal vælge mellem de tre.

Med århundreders erfaring i møntprægning og produktion af guld-, sølv- og platin-barrer kan Det Kongelige Møntværk tilbyde professionel indsigt i, hvad investorer bør overveje, når de vælger mellem disse tre metaller til investeringsformål.

Investering på Lang Sigt: Folk vælger ofte guld som en langsigtet investering på grund af den stabile værdistigning over årene. Sølv følger generelt guld i forhold til relative værdier, og guld har i det sidste årti vist en stabil årlig profit. Alle tre ædelmetaller kan handles på kort og mellemlang sigt, forudsat at man forstår prisbevægelserne på guld, sølv og platin i markederne, fx ved at beregne guld-sølv-forholdet.

Startpris: Startprisen er ofte en primær overvejelse for dem, der er nye inden for investering i 

ædelmetaller, især når man starter med små beløb. Derfor begynder mange med at købe sølv. Prisen på fysisk sølv er markant lavere end guld og platin, hvilket gør det mere overkommeligt at købe nogle få ad gangen. Over tid går mange sølvmøntkøbere dog over til at købe guld- eller platin-barrer.

Timing af Ædelmetalpriser: Timing ved køb og salg af guld, sølv og platin er også afgørende, da markedspriserne for ædelmetaller kan ændre sig hurtigt. Priserne på sølv og platin er mere volatile end guld på kort sigt på grund af deres industrielle anvendelser.

 

 

Guld vs. Krypto

Den eksplosive vækst og tiltagende popularitet af Bitcoin og andre kryptovalutaer i løbet af det sidste år har vakt mange investorers interesse. Dette har ført til, at nogle sociale influencere stiller spørgsmål ved, om Bitcoin specifikt kan spille en rolle svarende til guld i en investeringsportefølje. Skønt der findes ligheder mellem de to aktiver, især deres begrænsede udbud og deres rolle som et alternativ til traditionelle valutaer, er der også nogle grundlæggende forskelle, som investorer og potentielle investorer bør tage i betragtning. En dybdegående analyse fra NordiskGuld påpeger følgende:

Grundlæggende forskelle mellem guld og kryptovalutaer

Gulds dobbelte natur: Guld er blevet anerkendt som en vigtig og håndgribelig rigdomsreserve og betalingsform i tusinder af år. Det ejes ikke kun af individuelle investorer, men også institutionelle investorer og centralbanker over hele verden. Guld har en stigende anvendelse inden for teknologi og avanceret elektronik og er yderst populært som smykker, især i Kina og Indien, hvor det har stærke kulturelle og religiøse konnotationer. Denne dobbelte karakter af guld, hvor det værdsættes som både en investering og en forbrugsvare, adskiller det fra andre investeringsaktiver.

Omvendt er kryptovalutaer: som Bitcoin naturligvis digitale og deres efterspørgsel er mere koncentreret, primært til investering. Ifølge NordiskGuld kan den nylige volatilitet i Bitcoins pris tyde på, at den primært reagerer på spekulativ prismomentum snarere end som en langvarig værdiopbevaring.

Guld er et sjældent naturligt element: Selvom både guld og Bitcoin er endelige, er gulds overjordiske lagre steget med cirka 1,7% om året i de sidste 20 år. I modsætning hertil stiger Bitcoin-lagre i øjeblikket med omkring 3% om året. Desuden er kryptovalutamarkedet vokset enormt de seneste år.

Bitcoins risiko er næsten fem gange højere end gulds Bitcoin-prisen har steget betydeligt i løbet af de sidste to år. Denne prisstigning fangede mange private investorers fantasi. Dog er Bitcoin blevet tre gange mere volatil end S&P 500 i de sidste to år og over fire og en halv gang mere volatil end guldprisen.

Konklusion: Guld har været betroet som en effektiv rigdomsreserve i årtusinder. Kryptovalutamarkedet er stadig under udvikling. Grundlæggende betragter investorer guld og kryptovalutaer som at have meget forskellige roller i en investeringsportefølje.

 

Guld vs. Ejendomme i et Selskab: En Skatte- og Investeringsanalyse

Investering er en central del af kapitalvækst for mange selskaber. To af de mest populære investeringsformer er guld og ejendomme. Mens begge investeringsformer har deres fordele, er der særlige skattemæssige aspekter ved at investere i guld, som gør det til en attraktiv mulighed for selskaber, der ønsker at akkumulere kapital hurtigt.

Skattemæssige Fordele ved Guld: Guld betragtes traditionelt som en sikker havn i usikre økonomiske tider. Men udover dets værdi som en stabiliserende aktør i en portefølje, har guld en særlig skattemæssig fordel i Danmark. I modsætning til mange andre former for investering, er guld ikke underlagt lagerbeskatning. Dette betyder, at værdistigninger på guld ikke beskattes løbende, men først når guldet sælges. Derfor kan selskaber investere i guld og se det vokse i værdi uden umiddelbart at skulle betale skat af gevinsterne.

Ejendomsinvesteringer: På den anden side giver ejendomsinvesteringer mulighed for at generere løbende indkomst gennem lejeindtægter. Derudover er ejendomme ofte anset for at være en stabil investering, der kan give gode langsigtede afkast. Men ejendomsinvesteringer kan også medføre en række skattemæssige forpligtelser, herunder ejendomsværdiskat, lejeindkomstbeskatning og stigninger i ejendomsvurderinger.

Akkumulering af Kapital: En af fordelene ved guldinvesteringer, set fra et skatteperspektiv, er hastigheden af kapitalakkumulering. Uden løbende beskatning kan guldets værdi vokse hurtigere, da ingen skat tages fra undervejs. For selskaber, der ønsker at maksimere deres kapitalvækst hurtigt, kan dette være en betydelig fordel.

På den anden side, selvom ejendomsinvesteringer er underlagt løbende skat, giver de en stabil og forudsigelig indkomst i form af lejeindtægter. For selskaber, der har brug for en løbende indtægtsstrøm, kan ejendomme være den bedre mulighed.

Konklusion Beslutningen: om at investere i guld eller ejendomme afhænger i høj grad af et selskabs individuelle behov og mål. Mens guld tilbyder skattefordele, der kan fremskynde kapitalakkumulering, tilbyder ejendomme en mere forudsigelig indtægtsstrøm og kan være en stabil langtidsinvestering.

 

Guld som børneopsparring
Vores fremtidige generation er det mest dyrebare, vi har. Derfor gør vi vores yderste for at sikre dem en god start i livet, bl.a. ved at oprette en børneopsparing til dem. Men siden 2016 har den højeste rente på børneopsparinger hos danske banker kun været 1,75%. Dette er langt fra attraktivt, især når denne rente er væsentligt lavere end inflationen.

Selvom der er den fordel ved børneopsparinger, at renterne er skattefri i bindingsperioden, er der en begrænsning på indbetalingerne: maksimalt 6.000 kr. om året med en samlet grænse på 72.000 kr.

Hvis man ser på alternativer til børneopsparing, kan guld historisk set vise sig at være mere attraktivt. I gennemsnit over de sidste 20 år er guldpriserne steget med 8,7% årligt.

I 2023 må du give dit barn en pengegave på op til 71.500 kr. uden at skulle betale gaveafgift. Du kan benytte denne mulighed til at investere i guld for dit barn og derved styrke dets fremtidige økonomi.

Lad os illustrere dette med et eksempel:

Så hvad mener vi hos Nordisk Guld? Vi ser guld som et potent alternativ til traditionelle opsparinger eller pensioner og mener, det kun bør sælges, hvis det er strengt nødvendigt. Med de aktuelle renteniveauer, og især med børneopsparingens renter siden 2016, er børneopsparingen ikke den mest fordelagtige løsning. Selv med skattefri renter er der investeringer, der kan give et langt større afkast. Renterne på børneopsparinger skal nå op på 4,5% før det kan konkurrere med opsparing i guld.

 

Fysisk Guld vs. Digitalt Guld: Fordele og Ulemper

Fysisk Guld:

Fordele:

Ulemper:

Digitalt Guld:

Fordele:

Ulemper:

Konklusion: Valget mellem fysisk guld og digitalt guld kommer i sidste ende an på den enkelte investors personlige præferencer, risikotolerance og investeringsmål. Mens fysisk guld tilbyder en traditionel og håndgribelig form for værdibeholdelse, giver digitalt guld moderne bekvemmelighed og fleksibilitet. 

Forholdet mellem Guld og Inflation: En Historisk og Nutidig Analyse

Historisk perspektiv:

Moderne tid:

Forholdet mellem aktier og guld:

Konklusion: Historisk set har guld spillet en central rolle i verdens økonomier og som en metode til at bevare værdi i perioder med inflation. Selv i den moderne tid, hvor guldstandarden ikke længere er på plads, søger mange investorer mod guld som en hedge mod inflation og økonomisk usikkerhed. Mens guldprisen kan være volatil på kort sigt, betragtes det ofte som en langsigtet beskyttelse mod tab i købekraft. Som altid bør investorer overveje deres egen risikotolerance og investeringsmål, når de beslutter, hvordan guld passer ind i deres overordnede investeringsstrategi.

 

Investering og Salg af Ædle Metaller: En Guide

At Investere i Ædle Metaller

Hvornår bør jeg sælge?

Hvordan beregnes salgspriser?

Salgsprocessen

Tilføjede Bemærkninger:

Hvordan påvirkes guldprisen?

Prisen på guld har altid været i centrum for den globale økonomi. Indtil 1931 var det faktisk guldprisen, der bestemte værdien af vores valuta. I teorien kunne man ombytte sin pengeseddel til guld i banken. Men i 1930’erne under ‘Den Store Depression’, skiftede folk massivt fra sedler til guld, hvilket bragte Storbritannien til randen af at miste sine guldreserver. Som følge heraf blev ‘guldstandarden’ opgivet i 1931.

Fra 2014 har ingen nation brugt guldstandarden som grundlag for sit pengesystem, men mange l

ande opretholder stadig betydelige guldreserver.

Hvordan fastsættes guldprisen? Guldprisen bestemmes officielt to gange dagligt af London Bullion Market Association (LBMA). Dette kaldes ‘guld fixing’. Selvom denne pris officielt ku

n bruges mellem medlemmerne af London Bullion Market, er den anerkendt globalt som benchmark for guldprisen. Når LBMA sætter prisen, tag

es en række faktorer i betragtning:

Udbud og efterspørgsel: Verden har en begrænset mængde guld. Store markeder som Kina og Indien, hvor guld især efterspørges i smykkebranchen, kan derfor drastisk påvirke prisen. F.eks. stiger efterspørgslen i Indien traditionelt i oktober under bryllupssæsonen. Kulturelle begivenheder som Diwali, fejret af millioner globalt, spiller også en central rolle.

Økonomiske og politiske forhold: I usikre tider søger investorer ofte tilflugt i guld, da det betragtes som en sikker havn. Hvis den økonomiske situation er stabil, eller der er politisk stabilitet, kan det dog medføre lavere guldefterspørgsel og dermed lavere priser.

Sæsonudsving i guldprisen Guldprisen har historisk set været lavere om sommeren, men stiger i efteråret pga. øget efterspørgsel fra bl.a. Indien under Diwali.

Centralbankernes indkøb og salg: Centralbanker er vigtige spillere på guldmarkedet. USA, Tyskland, Frankrig, Schweiz og Italien sidder på over halvdelen af verdens guldreserver. Hvis disse lande vælger at sælge ud, kan det potentielt sænke prisen betydeligt.

Inflation og rentesatser: Historisk set har guldprisen og rentesatserne ofte bevæget sig i modsatte retninger. Faldende renter kan øge guldefterspørgslen, da investorer søger værdi uden for traditionelle kontanter og obligationer.

Afsluttende bemærkninger: Mens guld har en lang historie som en værdifuld ressource, er det vigtigt for investorer at forstå, hvordan forskellige faktorer kan påvirke dets pris. Det giver en bedre forståelse for markedets dynamik og hvordan man kan navigere i det.