Guld ... DKK
Sølv ... DKK
phone cart
0

Bullion og ædle metaller: Når man tænker på ‘bullion’ og ædle metaller, er guld barrer ofte det første, der dukker op i tankerne. Gulds tiltrækning har været en konstant igennem historien, og guld barrer repræsenterer rigdom i litteraturen og film. Mange tror, at det er uopnåeligt at eje en sådan bar, men at investere i guld, sølv eller platin barrer kan faktisk være en realistisk mulighed, da de findes i mange vægtklasser og designs. Udover barrer vælger investorer også mønter og digitale ædle metaller for at eksponere sig selv for disse markeder.

Hvorfor vælge bullion barrer: De er typisk billigere end mønter på grund af lavere produktion

somkostninger. Sammenlignet med digitale ædle metaller giver barrer også en fysisk oplevelse, hvor ejeren kan føle og holde sin investering.

Skat og gevinster: Gevinster fra salg af guld, sølv eller platin barrer er underlagt kapitalindkomst.

Typer af barrer: Guld barrer findes i størrelser fra 1g til 400oz. Tidligere var barrer enkle, men nu kan man finde barrer med detaljerede designs, der tiltrækker både investorer og samlere.

Pris: Prisen afhænger af det ædle metals pris samt en ekstra afgift fra sælgeren. Generelt er barrer billigere end mønter, da produktionsomkostningerne er lavere.

Opbevaring: Mange investorer vælger at opbevare deres barrer hjemme, mens andre foretrækker sikker opbevaring hos tredjeparter som The Royal Mint. Hjemmeopbevaring kræver dog sikkerhedsforanstaltninger som pengeskabe, der beskytter mod tyveri eller skader.

Overvejelser: Når man investerer i ædle metaller, er der mange beslutninger at tage. Opbevaringsmetoden er kun én af dem. Det vigtigste er at være informeret og komfortabel med sine valg.

 

Investering i guld, sølv og platin: En Guide

Mange vælger at investere i ædelmetaller som guld, sølv og platin af forskellige årsager. Men før man dykker ned i denne type investering, er der visse faktorer, man bør tage i betragtning.

Hvorfor investere i guld, sølv eller platin? Selvom det er fascinerende at holde en ædelmetalbarre eller mønt i hånden, bør din beslutning baseres på mere end blot æstetik. Ædelmetaller kan give en god diversificeri

ng i din investeringsportefølje. Guld anses især som en sikker havn i økonomisk ustabile tider.

Er dette en realistisk investeringsmulighed? Måske tænker du, at ædelmetaller kun er

 for de super-rige. Men virkeligheden er, at markederne for disse metaller aldrig har været mere tilgængelige end nu. NordiskGuld tilbyder fx små guldbarre, som er en overkommelig måde at starte på markedet. 

Er værdierne garanteret at stige over tid? Ingen investering er en garanti. Selvom historiske prisgrafer kan give indsigt i tidligere tendenser, er fremtiden altid uforudsigelig.

Skal du vælge guld, sølv eller platin? Guld og platin er sjældnere end sølv og derfor dyrere. Guldpriser bevæger sig langsommere end sølv og platin, som begge er mere volatile. Dit valg bør afspejle din risikotolerance og dine investeringsmål.

Hvordan opbevarer du dit ædelmetal? Hvis du ønsker at modtage dit ædelmetal, skal du tænke over sikker opbevaring. Dette kan være i en sikkerhedsboks hos en bank eller i en hjemmesafe.

Hvad koster det at opbevare ædelmetaller? Omkostningerne varierer baseret på din valgte opbevaringsløsning. Hos Royal Mint er priserne gennemsigtige og omkostningseffektive.

Hvilken form for ædelmetal bør du købe? Du kan vælge mellem mønter, barre eller digitale ædelmetaller. Hver form har sine fordele og ulemper. Dit valg vil afhænge af din økonomiske situation og personlige præ

ference.

Videresalg og skatter: Når du investerer i ædelmetal, skal du også overveje, hvordan

 du sælger det igen. Mønter kan have en numismatisk værdi, hvilket kan gøre dem lettere at sælge. Desuden bør du tage højde for skatter og afgifter.

Omkostninger og momsstatus Generelt, jo mere du køber, jo lavere er præmien. Men sølv og platin er underlagt moms, mens guld ikke er det i DK.

Investering i ædelmetaller kan være en spændende mulighed, men det er vigtigt at gøre sin research og forstå alle aspekter først.

 

Guld- og sølvværdi: Forståelse af Guld-Sølv-forholdet

Historisk set har værdien af guld og sølv typisk fulgt hinanden. Hvor guld går hen, følger sølv efter. Dette har gjort det enklere for dem, der følger markedet, at estimere hver af deres relative værdier. Men en dyber

e forståelse af deres brug i det bredere marked kan gøre det kompliceret.

Hvad er Guld-Sølv-forholdet? Dette forhold er et værktøj, som investorer bruger for at bedømme det bedste investeringstidspunkt. Forholdet viser vægten af sølv, der er nødvendig for at købe en ounce guld. For at beregne det, dividerer man guldprisen med sølvprisen. Hvis guldprisen er høj, vil det kræve mere sølv at købe en oun

ce guld.

I historiens løb har værdien af sølv varieret i forhold til guld. For eksempel i det nittende århundrede var forholdet mellem guld og sølv lavt, ca. 14-16:1. Dette forhold ændrede sig drastisk i det tyvende århundrede, med en højde på 98:1 i 1938. I 2023 er forholdet 82:1. 

Hvorfor ændrer forholdet sig? Sølv er uundværligt i moderne teknologi, hvilket øger efterspørgslen. Derudover har inflation, valutadevaluering, usikkerhed i traditionelle investeringer og bekymring over verdensgæld gjort sølv attraktivt som en investering.

Hvad kan vi forvente i fremtiden? Ifølge Goldcorp Inc. findes der et gram sølv for hver 12,5 metriske tons jord, sammenlignet med et gram guld for hver 250 metriske tons. Med disse tal kunne ma

n forvente, at det reelle forhold mellem guld og sølv ville nærme sig den historiske gennemsnit på omkring 20:1.

Mens sølvpriserne svinger med verdens økonomiske begivenheder, er der også volatilitet på grund af dets mindre marked sammenlignet med guld. Ikke desto mindre ses begge metaller som sikre investeringer, især under økonomisk usikkerhed.

Med den stigende efterspørgsel efter sølv i teknologisektoren, herunder wearable teknologier og andre industrielle applikationer, kan priserne på sølvbarrer og mønter stige betydeligt i fremtiden.

Konklusion: Mens guld-sølv-forholdet for nuværende synes højt, kunne sølvpriserne øges betragteligt i fremtiden, da ændrede opfattelser og stigende efterspørgsel kan påvirke dette forhold.

 

Investering i Fysisk Guld i Danmark

Guld har gennem tiderne altid været anset som en pålidelig værdibevarende aktivering. Især i usikre økonomiske tider bliver guld ofte betragtet som en “sikker havn”, da det generelt holder sin værdi. Men ud over at forstå guldets betydning på det globale marked er det afgørende for danske investorer at være bevidste om de skattemæssige konsekvenser af at investere i guld.

Beskatning ved Salg af Guld i Danmark:

Hvordan påvirker dette investeringsbeslutninger?

Skat bør altid tages i betragtning, når man overvejer en investering. Selvom guld kan ses som en sikker investering, kan den høje beskatning, især for privatpersoner, påvirke den samlede rentabilitet. 

Konklusion

Investering i fysisk guld i Danmark kan være en attraktiv mulighed, især i økonomisk ustabile tider. Men som med alle investeringer, bør man foretage en grundig research og forståelse af både markedet og de skattemæssige konsekvenser. Ved at have en klar skatteplanlægning kan investorer maksimere deres afkast og minimere potentielle tab.

Husk altid at konsultere med en skatte- eller finansrådgiver for at forstå alle nuancer og detaljer i din personlige situation.

 

Hvordan fungerer opbevaring af guld: Allokeret vs. Ikke-allokeret

Når man deponerer kontanter i en bank, forventer man ikke at få de nøjagtige samme sedler og mønter tilbage. Tilsvarende, hvis man opbevarer familiens smykker i en bankboks, forventer man at få nøjagtigt de samme smykker tilbage, ikke en anden samling, selvom den måske har samme værdi.

Så hvordan er det med guld, der opbevares i hos NordiskGuld? Ejer køberen en bestemt guldbarre eller en mærket beholder med guldmønter, eller har de blot ret til guld med en bestemt værdi?

 

Det enkle svar er – det kommer an på situationen. Guld kan enten være allokeret eller ikke-allokeret, og forskellen mellem de to er væsentlig.

Allokeret Guld vs. Ikke-allokeret Guld:

Allokeret guld er ejerens personlige ejendom, der opbevares et sikkert sted. En bankboks hos NordiskGuld er ofte valgt af sikkerhedsmæssige årsager. Selvom det allokerede guld opbevares et andet sted, er det 100% reserveret til ejeren. Med allokeret guld vil ejeren modtage et certifikat, der giver ret til en præcis mængde guld.

Ikke-allokeret guld er derimod et lån fra køberen til den pågældende institution. Det er en forpligtelse for NordiskGuld, ligesom et kontantindskud er en forpligtelse for den bank, det er placeret i. Så længe guldet er i NordiskGulds varetægt, er det NordiskGulds ejendom. Dette kan især være relevant for NordiskGuld, da det ikke-allokerede guld kan tælle med i de “reserver”, NordiskGuld skal have i tilfælde af nødsituationer.

Risikoen for at miste ikke-allokeret guld på grund af en NordiskGulds insolvens er betragtet som minimal. 

Desuden er allokeret guld ofte en lidt dyrere mulighed. Der vil være omkostninger til opbevaring og forsikring, mens ikke-allokeret guld opbevares gratis.

 

 

Beskyttelse og opbevaring af ædelmetal

Når du har ædelmetal, hvad enten det er i form af mønter eller barer, er det afgørende at beskytte din investering mod tyveri og skader.

Hvordan opbevarer jeg bedst mit ædelmetal? Efter du har investeret i guld, sølv eller platin, er næste trin at beslutte den bedste opbevaringsløsning. Opbevaring af ædelmetal er en væsentlig overvejelse for investorer.

Du har to grundlæggende muligheder: Du kan enten selv tage hånd om opbevaringen 

derhjemme, eller du kan overlade opbevaringen til en professionel i et pengeskab eller et depot.

Hjemmeopbevaring – hvad skal jeg overveje? Ikke alle er trygge ved at opbevare deres ædelmetal derhjemme på grund af risikoen for tyveri eller skader. Men hvis du vælger hjemmeopbevaring:

Pengeskab – hvad bør jeg tænke over? Først og fremmest skal du finde et sikkert sted at placere pengeskabet. Ideelt set bør det være et sted, hvor det kan fastgøres til gulvet.

Når du overvejer at købe et pengeskab, skal du sikre, at dets vurderede værdi dækker indholdets værdi. Generelt har pengeskabe en ‘kontantvurdering’, som forsikringsselskaber bruger til at dække pengeskabets indhold. Denne vurdering er ofte ti gange højere for ædelmetal.

Opbevaring gennem tredjeparter – hvad skal jeg overveje?

Fordele ved Nordisk Gulds opbevaringsfacilitet? Hvis du køber fra NordiskGuld tilbyder vi opbevaring, en moderne facilitet. Fordele inkluderer:

Hvordan passer jeg bedst på mit ædelmetal? Selvom ædelmetal primært købes for dets værdi, kan dets genkøbsværdi blive påvirket af skader. Det er derfor afgørende at håndtere og opbevare det omhyggeligt. Brug f.eks. bomuldshandsker og undgå unødvendig håndtering.

Rengøring af ædelmetal Det er sjældent nødvendigt at rengøre guld, da det hverken korroderer eller misfarves. Men det er vigtigt at opbevare det korrekt, f.eks. i lufttætte beholdere, for at bevare dets skønhed og værdi.

 

Investeringsguld hos NordiskGuld gennem et gulddepot

I en verden, hvor økonomisk sikkerhed ofte er flygtig, søger mange investorer tryghed i værdiaktiver som guld. Historisk set har guld været en pålidelig kilde til at bevare og forøge værdi over tid, hvilket gør det til en foretrukken investeringsmulighed for mange. NordiskGuld forstår betydningen af denne investeringsform og tilbyder derfor to forskellige og tiltalende gulddepotløsninger.

  1. Gulddepot Flex

Fordele:

Ulemper:

  1. Gulddepot Plus

Fordele:

Ulemper:

Sammenfattende giver begge løsninger fra NordiskGuld investorer mulighed for at drage fordel af guldets vedvarende værdi på forskellige måder. Uanset om du foretrækker fleksibiliteten i Gulddepot Flex eller de attraktive renter fra Gulddepot Plus med forrentning, sikrer NordiskGuld, at din investering er både sikker og produktiv.

Når du beslutter at investere i ædelmetaller, står du over for valget mellem mønter, barrer eller digitale ædelmetaller. Dette skyldes, at guld, sølv og platin typisk er tilgængelige i alle disse formater. Selvom det underliggende metal er det samme, har de fleste investorer en præference for én frem for de andre.

Tidligere var forskellen mellem mønter og barrer mere markant, da mønter traditionelt har haft mere detaljerede og tiltalende designs end de mere enkle bullion-barrer. Men nutidens tendenser giver dig muligheden for at investere i en bar med et smukt design, der ligner det, du ville finde på en bullion-mønt.

Fordelene ved Bullion-mønter: Der er flere grunde til, at folk vælger bullion-mønter frem for andre investeringsmuligheder:

Andre overvejelser vedrørende investering: At investere i bullion-mønter kan være en spændende proces, men der er flere ting at overveje. Dette inkluderer diversificering af din portefølje, opbevaringsmuligheder og valg af møntdesigns, der appellerer til dig personligt. Vælg med omhu og overvej de mange faktorer, der påvirker din investeringsbeslutning.

 

Hvornår skal jeg købe guld?

Guldprisens udsving kan være markante, selv over kort tid, hvilket fører til spørgsmålet: “Hvornår er det bedste tidspunkt at investere i guld?”. Mange faktorer påvirker denne værdifulde metalpris, så det er et komplekst spørgsmål. Når du vil besvare dette spørgsmål, bør du overveje følgende fire nøglepunkter:

Hvad påvirker guldprisen? Guldprisen stiger ofte, når uforudsete begivenheder øger økonomisk eller politisk usikkerhed. Det kan være alt fra større konflikter til overraskende valgresultater. I sådanne situationer søger investorer ofte mod “sikre havne” som guld, især hvis andre investeringsformer falder i værdi.

I roligere tider, hvor der er global økonomisk sikkerhed og fremgang, falder guldprisen typisk. Tidligt i dette århundrede oplevede verden en sådan periode med relativ ro og fremgang, hvilket resulterede i lavere guldpriser.

Guldinvestering – Stabilitet vs. Spekulation Der er to hovedgrunde til at investere i guld: For at søge sikkerhed eller for at opnå profit.

Spekulation – Investering i guld for profit Nogle investorer fokuserer på guldets kortsigtede prisudsving, lidt ligesom aktiehandel. Det kræver god indsigt og en del held at kunne drage fordel af sådanne svingninger.

Sikkerhed – Investering i guld for stabilitet Historisk set har guldpriser ofte bevæget sig uafhængigt af andre aktiver. Det betyder, at hvis værdien af dine øvrige investeringer falder, kan guldens værdi stige og kompensere for tabet. Guld er derfor betragtet som en stabil investering, især i økonomisk usikre tider.

Hvornår bør jeg investere i guld? Hvis du investerer i guld for profit, skal du forsøge at forudsige, hvornår priserne er lave og sandsynlige at stige. Hvis dit formål derimod er at beskytte din portefølje, er timing mindre væsentlig, og enhver tid kan være et godt tidspunkt.

Uanset din tilgang er det vigtigt at konsultere en finansiel rådgiver, inden du træffer investeringsbeslutninger, for at forstå de potentielle risici og fordele fuldt ud.

Hvordan har guld præsteret gennem tiden:

I mange år er guld blevet anset som en solid investering, et sikkert sted i finansielle storme og en stabil værdibevarelse, især når verden står over for udfordringer som krig, politisk uro, hungersnød eller sygdomme.

Priser Stiger i Krisetider Tænk tilbage på januar 1980. Den iranske gidselkrise satte USA på prøve, inflationen steg dramatisk over hele verden, og politiske spændinger mellem Øst og Vest blev intensiveret med indførelsen af nye kernevåben i Europa.

Priser Falder i Fredelige: Perioder Årtusindeskiftet var en sådan rolig periode. Den Kolde Krig v

ar forbi, verdens centralbanker syntes at have fundet balancen i økonomien, og teknologiens fremmarch med internettet skabte nye økonomiske muligheder.

Men guldprisen var i bund. I 1999 var den gennemsnitlige guldpris $278.98 pr. ounce, i 2000 var den kun lidt højere på $279.11, og i 2001 faldt den igen til $271.04.

Det var en tid, hvor guld blev betragtet som en forsikring mod risici, mange mente tilhørte fortiden. Men guldmarkederne reagerede, og i 2002 steg prisen til over $300 pr. ounce, nåede $400 i 2004 og videre til $600 i 2006.

Den økonomiske krise i slutningen af 00’erne ændrede igen tingene. Guld blev igen et populært aktiv – i 2009 lå prisen i gennemsnit over $900, og i 2010 nåede den over $1,200 pr. ounce.

Hvordan Forklares Disse Udsving?: Indtil 1971 forsøgte globale regeringer at kontrollere guldprisen for at stabilisere valutamarkederne. Da denne kontrol blev fjernet, blev en opsparet efterspørgsel sat fri.

Inflationen havde også en rolle at spille: Med devaluerede valutaer var der brug for flere penge for at købe den samme mængde guld. Historisk set, når verdensordenen er truet, søger investorer mod guld som et sikkert sted at beskytte deres rigdom mod usikkerhed.

Modsætningen er også sand: Når verden oplever lav inflation og politisk stabilitet, mister guld sin glans for nogle investorer, og prisen falder ofte.

Som Guldforhandler og -investor Det er vigtigt at forstå, at guld ikke kun er en fysisk ressource, men også en finansiel indikator. Investorer vender sig ofte mod guld, når de søger sikkerhed i volatile tider. Men som med alle investeringer er timing og forståelse for markedet nøglen til succes. At forstå de historiske mønstre og de faktorer, der påvirker guldprisen, er afgørende for at træffe informerede beslutninger.