Processen - Fra A til Z

Først skal du gøre dig nogle tanker om:
Hvor meget ønsker du at investere?
Hvor lang tid skal bindingen være?

Hvis du tænker at det er en relevant løsning for dig, ser processen ud som følgende:

1.
store
Investeringsrådgivning

Intro kald mellem dig og vores investeringsekspert, hvor vi gennemgår løsningen sammen. Her skal det afdække dine behov, hvilke investerings rammer du ønsker, samt de spørgsmål du måtte have. Et sådan kald tager typisk 30-60 minutter, og når vi er færdige har vi afdækket rammerne for dit depot.

2.
icon1
Kontrakt

Der fremsendes en depot og investeringsaftale til dig til gennemlæsning. Aftalen underskrives enten elektronisk, eller vi holder fysisk møde hvor aftalen underskrives.

3.
icon3
Guld depot

Efter underskrift, overfører du pengene til vores bank konto, vi opretter dit guld depot med den aftalte mængde guld og forrentning. Du får herefter et login til din kundeportal, hvor du løbende kan holde øje med værdien af dit depot.

Sådan kan din Guldinvestering se ud

Forestil dig at du opretter et guld depot med forrentning. Lad os se på hvordan den investering potentielt ville udvikle sig:

Når guldet stiger i værdi, får du både effekten af værdistigningen i guld samt den positive effekt af forrentningen. Over en længere årrække giver dette en stor effekt for dig som investor.

 

Scenarie A) 0 % – Ingen stigning i guldprisen

Guldprisen forbliver den samme nu indtil den dag du skal sælge dit guld depot igen.

Til trods for at guldet ikke stiger mere i værdi, får du altså stadig beskyttet dine værdier, og får en forrentning af guldet, som ender med at give dig et positivt afkast – særligt ved binding i 5 og 10 år.

 

Scenarie B) 5,2% – Guldet stiger ligesom de seneste 5 år

Guldprisen stiger i samme niveau årligt, som det har gjort i gennemsnit de seneste 5 år.

De seneste 5 år, har vi oplevet uro og usikkerhed i form af corona, Ruslands invasion af Ukraine, som hertil har medført stigende global inflation og et aktiemarked som har været hårdt ramt i 2022. Det har fået guldet til at stige betydeligt.

Over 5 år, ville du få en samlet værdistigning på 41,7%.
Havde du købt guld uden at få forrentning ville du have fået en værdistigning på 29,8%, men forrentningen af dit depot gør, at du ender med at få 41,7%, altså en mer effekt på 12,9%

Over 10 år, ville du få en samlet værdistigning på 107,5%.
Med denne bindingsperiode giver guld depot forrentningen dig en mer effekt på 41,5% i værdistigning

 

Scenarie C) 8,9% – Guldet stiger ligesom de seneste 20 år

Guldprisen stiger i samme niveau årligt, som det har gjort i gennemsnit de seneste 20 år.
​​

De seneste 20 år, har vi oplevet både finanskrisen og senest corona epidemien.

Over 5 år, ville du få en samlet værdistigning på 68,5%.
Havde du købt guld uden at få forrentning ville du have fået en værdistigning på 53,2%, men forrentningen af dit depot gør, at du ender med at få 68,5%, altså en mer effekt på 15,3%

Over 10 år, ville du få en samlet værdistigning på 193,2%.
Med denne bindingsperiode giver guld depot forrentningen dig en mer effekt på 58,6% i værdistigning

Du får dobbelt effekt af guldets værdistigning med et gulddepot med forrenting
Når du investere i guld, er du først og fremmest eksponeret på guldprisen. Så når guldprisen stiger får du en gevinst heraf.

Vi forrenter dit guld med mere guld – ikke nok med at du får mere guld, så får du også gevinsten af guldets værdi stigning på det ekstra guld

Ofte stillede spørgsmål

Hvad hvis jeg gerne vil have guldet tilbage før binding?

Som udgangspunkt er dit guld bundet i perioden. Hvis du ønsker gulddepotet opsagt før tid, kan du spørge til det, der er dog ingen garanti for at det kan lade sig gøre. Ligesom med obligationer, vil indfrielse før tid, også betyde at der skal sættes en indfrielseskurs.

Hvad er et handel spread?
Hvad hvis jeg gerne vil forlænge min bindingsperiode?
Hvilke muligheder er der for at få guldet fysisk efter bindingsperioden?
Hvordan er jeg påvirket af skat?

Hvorfor er guld en god investering?

Urolige tider får guldet til at stige

Man plejer at sige, at guld er en sikker havn, og god investering i usikre tider. Dette giver god mening når man kigger på de seneste 2 årtier.
De seneste 2 årtier har vi været præget af særligt et par større systematiske og globale uroligheder
Finanskrisen i 2008-2010
Corona epidemien efterfulgt af Ruslands krig i Ukraine 2019-2022

Som investor i guld, giver det derfor mening at spørge sig selv, hvorvidt du tro fremtiden vil byde på mere eller mindre urolighed og usikkerhed

Guld er den sikre investering

Guld er din sikkerhed for at bevare købekraften og sikring mod inflation

Guld har vist sig som en stabil og god investering over lang sigt – guld er både en sikring mod inflation og en måde at bevare købekraften på. Et godt eksempel er gamle danske guldmønter.

I 1917 var disse 4 stk 20-kroner mønter (som ses på billedet) 80 kr. værd. Nu – mere end 100 år efter – er guldet omkring 12.000 kr. værd.

Fra 1873-1931 var pengesystemet i Danmark baseret på guld. Der skulle 2.480 kr. til at købe 1 kg guld, og en 20-krone mønt (med en vægt på 9 gram med 90% guld) var 20 kr. værd – både i dansk valuta samt i guldværdi – forholdet var en-til-en. Dette blev kaldt guldstandarden, hvilket rigtig mange lande fulgte. Guldstandarden betød, and man med sine penge, kunne gå ned i nationalbanken og veksle det til guld, fordi nationalbanken havde udstedt ligeså mange pengesedler/mønter som nationalbanken ejede i guldværdi.

Man har siden 1931 forladt denne guldstandard, og værdien af guld er steget stabilt henover årene. Du kan læse mere om den danske 20-krone guld mønt og dens historie her.

Den samme guldmønt, som var 20 kr. værd i 1917, er i dag ca. 3000 kr. værd baseret på guldprisen. Det svarer til en værdi stigning på 5% hvert år over 100 år.

Værdien af guld – hvorfor rammes guld ikke på samme måde i kristider

Hvis man ser på valuta, så har de udelukkende værdi fordi vi tilskriver dem værdi. Det er til en vis grad også sandt for guld, men guld har dog en reel værdi som er betydelig

  • Guld er smukt => overalt i verden værdsættes guldets smukhed, og optræder derfor overalt i verden som smykker. Guld bevarer sin glans, fordi en af metallets egenskaber er at det næsten ikke reagere med andre stoffer
  • Guld er brugbart => guld benyttes udover smykker i en lang række industrier grundet det egenskaber
  • Guld er sjældent => Der udvindes guld fra miner, men der er ikke meget guld i hele verden, og det er ikke muligt meningsfuldt at skabe guld kunstigt.

Centralbankerne holder hånden under markedet

Mange central banker havde deres valutaer helt eller næsten helt sikret i guld, hvilket blev kaldt “The gold standard”. Danmark forlod standarden i 1931, USA forlod standarden i 1971, og andre lande har ligeledes også forladt standarden.

Til trods for at centralbankerne har forladt standarden, lægger verdens største guldreserver stadig i deres kældre, reserver der er blevet større de seneste år.

Nationalbankerne rundt om i verden har en samlet guldreserve på 32.000 tons, svarende til omkring sjettedel af alt udvundet guld i verden.

aRUTvFvw-removebg-preview

Har du nogle spørgsmål?

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål vedrørende salg af guld. Du kan fange os på telefon eller e-mail

Hvordan ønsker du at sælge dit guld?
Vælg en af nedenstående muligheder