NordiskGulds Pbeginner-guide vil introducere dig til historien om guld, sølv og platin, skitsere det grundlæggende i at investere i ædle metaller og forklare nogle af de termer, der almindeligvis bruges på dette marked.

1. Introduktion til konceptet Guld depot

Ved at binde din guldinvestering i en bestemt periode, giver NordiskGuld dig en forrentning af dit guld. Jo længere tid du har mulighed for at binde din investering, jo højere forrentning kan vi tilbyde.
NordiskGuld står for opbevaringen af guldet. Du skal derfor ikke bekymre dig om opbevaring, forsikring eller sikkerhed
Du betaler ikke for opbevaring af guldet, mens guldet er underlagt binding og bliver forrentet. NordiskGuld indkøber dit guld på guldbørsen. Når bindingsperioden slutter, kan du vælge at bestille dit guld og få det fysisk, fortsætte med at opbevare det i depot, eller realisere / sælge det. Vi hjælper dig med alle 3 mulige løsninger, eller en kombination af dem – hvad end der passer dig bedst.
Hvis du ønsker at realisere dit guld, kan NordiskGuld stå for det, hvor vi handler dit guld direkte på guldbørsen.
For at opnå forrentning på dit gulddepot, bindes guldet som standard i 1 år, 3 år, 5 år eller 10 år. Forrentningen du får, er i guld, og står på dit depot i bindingsperioden.

2. Processen – Fra A til Z

Først skal du gøre dig nogle tanker om:
Hvor meget ønsker du at investere?
Hvor lang tid skal bindingen være?
Hvis du tænker at det er en relevant løsning for dig, ser processen ud som følgende:

3. Sådan kan din Guldinvestering se ud

Forestil dig at du opretter et guld depot med forrentning. Lad os se på hvordan den investering potentielt ville udvikle sig:
Når guldet stiger i værdi, får du både effekten af værdistigningen i guld samt den positive effekt af forrentningen. Over en længere årrække giver dette en stor effekt for dig som investor.