Guld vs. Børneopsparring

featured image

Guld som børneopsparring
Vores fremtidige generation er det mest dyrebare, vi har. Derfor gør vi vores yderste for at sikre dem en god start i livet, bl.a. ved at oprette en børneopsparing til dem. Men siden 2016 har den højeste rente på børneopsparinger hos danske banker kun været 1,75%. Dette er langt fra attraktivt, især når denne rente er væsentligt lavere end inflationen.

Selvom der er den fordel ved børneopsparinger, at renterne er skattefri i bindingsperioden, er der en begrænsning på indbetalingerne: maksimalt 6.000 kr. om året med en samlet grænse på 72.000 kr.

Hvis man ser på alternativer til børneopsparing, kan guld historisk set vise sig at være mere attraktivt. I gennemsnit over de sidste 20 år er guldpriserne steget med 8,7% årligt.

I 2023 må du give dit barn en pengegave på op til 71.500 kr. uden at skulle betale gaveafgift. Du kan benytte denne mulighed til at investere i guld for dit barn og derved styrke dets fremtidige økonomi.

Lad os illustrere dette med et eksempel:

  • Børneopsparing: 6.000 kr. indbetalt årligt med en rente på 1,75% i 12 år rammer den maksimale værdi af 72.000 kr. Efter disse 12 år vil den samlede værdi være 80.739 kr., svarende til en stigning på 12,14%.
  • Guld: 6.000 kr. investeret årligt med et handelsspread på 10%, giver en reelt investeret værdi på 5.400 kr. Hvis vi ser på guldets historiske prisstigning på 8,7% årligt, vil dette efter 12 år resultere i en samlet guldværdi på 116.125 kr. – en stigning på 61,8%. Hvis guldet sælges, når barnet bliver 18 år og beskattes som kapitalindkomst (sats i 2023: 37-42%), vil fortjenesten være mellem 97.593 kr. og 99.799 kr. efter beskatning. Dette er stadig 20,8% mere end med børneopsparingen.

Så hvad mener vi hos Nordisk Guld? Vi ser guld som et potent alternativ til traditionelle opsparinger eller pensioner og mener, det kun bør sælges, hvis det er strengt nødvendigt. Med de aktuelle renteniveauer, og især med børneopsparingens renter siden 2016, er børneopsparingen ikke den mest fordelagtige løsning. Selv med skattefri renter er der investeringer, der kan give et langt større afkast. Renterne på børneopsparinger skal nå op på 4,5% før det kan konkurrere med opsparing i guld.